mmax-website-mmax.nl

Algemene voorwaarden

 

www.Mmax.nl is een handelsnaam van Mmax interieurbouw en projektmeubilair.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door
www.Mmax.nl gesloten (on-line) overeenkomsten.

 

Door het enkel invullen en verzenden van het orderformulier op de Internetsite van www.Mmax.nl en/of het “verzenden” van een order via mail of per Post, aanvaardt de koper de voorwaarden van Mmax (hierna te noemen als “Verkoper”) en aanvaardt de koper tevens dat deze voorwaarden deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen koper en verkoper. Inkoopvoorwaarden van de koper gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard.


Offerte en prijswijzigingen:

De door de verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend met een looptijd van één maand na de offertedatum, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen. De verkoper is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs, indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout. De in de offerte en/of andere prijslijsten vermelde prijzen zijn netto en exclusief 21% BTW. Als de kostprijs van de te leveren zaken door de toeleverancier van de verkoper stijgt, is de verkoper gerechtigd deze prijsstijging aan de afnemer in rekening te brengen. Bij een prijsstijging van meer dan 10% heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. De verkoper behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarden dat de bestelling door de afnemer schriftelijk wordt bevestigd en/of de verzending geschiet na vooruitbetaling. E.e.a. binnen 7 dagen na ontvangst van uw opdracht.

 

Afwijkingen:

De bepalingen van deze voorwaarden gelden onverkort, tenzij tussen verkoper en afnemer(s) over bepaalde afwijkingen overeenstemming is bereikt. De overeengekomen afwijkingen op de bestellingen gelden alleen indien zij schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Eigendomsovergang en risicoverdeling:

De door de verkoper verkochte en geleverde zaken blijven eigendom van de verkoper zolang de koper de verschuldigde prijs, rente en kosten ter zake van alle geleverde of te leveren zaken niet heeft betaald. Onder kosten worden mede verstaan de vorderingen die de verkoper op de koper heeft wegens te kort schieten in de nakoming van de gesloten overeenkomst, van geleverde of te leveren zaken.

 

Opdracht:
De opdracht moet door een tekeningsbevoegd persoon eventueel met opdrachtnummer naar de verkoper per bestellings (mail) of post verzonden worden. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een opdrachtbevestiging, controleer deze opdrachtbevestiging a.u.b. zorgvuldig.

 

Facturering:
De eerste bestelling moet voor levering voldaan worden, verkoper houdt het recht bij vervolgorders ook via deze voorwaarden te leveren. Vervolgorders onder € 5.000,00 wordt direct na levering gefactureerd.
Voor vervolgorders boven de 5.001,00 factureren wij; 50% bij opdracht en 50% bij levering.
Aan particulieren wordt geleverd na het 100% voldoen van de betalingsverplichtingen.

 

Betaling:
Binnen 14 dagen na factuurdatum.
Bij betalen na 14 dagen na factuurdagen berekenen wij 2% rente per maand.
Niet betaalde leveringen blijven eigendom van verkoper.

 

Inhuizing en montage:
Het is mogelijk dat wij voor u de inhuizing en montage verzorgen, wij berekenen u hiervoor een vergoeding van 7% van het netto orderbedrag, uitgaande van normale kantooruren en onbelemmerd door kunnen werken.U kan bij uw bestelling aangeven dat wij de inhuizing en montage voor u  moeten verzorgen en u ontvangt binnen 2 werkdagen een opdrachtbevestiging met kostenoverzicht van deze service. Wachturen door derden worden in rekening gebracht bij de koper. Bij levering op verdiepingen moet er een werkende lift beschikbaar zijn. Bij kluizen gelden andere voorwaarden. (Vraag een gratis offerte op voor inhuizen en plaatsing voor kluizen en Archiefkasten).

Indien er geen toegang gegeven wordt door de klant of derden aan onze monteurs in de ruimte waar de werkzaamheden verricht moeten worden en/of er ontstaan wachturen, worden alle kosten doorberekend aan de klant. De klant moet indien noodzakelijk, duidelijk en vooraf (minimaal 14 dagen voor de werkzaamheden) aan te geven welke papieren of certificaten er nodig zijn. Mmax huurt monteurs in bij leveranciers en vaste montagebedrijven. Als Mmax of partijen die voor Mmax werken niet aan de door de klant gestelde eisen kan voldoen heeft Mmax het recht de order kostenloos te annuleren.

 

Speciale leveringsvoorwaarden Verhuurmeubilair:
De aangeboden prijzen zijn voor de eerste 30 dagen. U kan het huurmeubilair per dag huren. Bij verhuurorders beneden €350,00 per maand berekenen wij eenmalig een bedrag van €45,00 aan kosten door, deze kosten omvatten het leveren/in,-uithuizen alsmede het retour halen van het gehuurde meubilair.
Indien er sprake is van horizontaal transport moet er een bruikbare en vrij toegankelijke lift beschikbaar zijn. Wachturen ontstaan door derden worden aan koper doorberekend. Het huurmeubilair dient onbeschadigd retour te komen.
Bij een huurperiode langer dan 3 maanden, prijzen op aanvraag.

 

Afleverkosten:
Leveringen boven de €385,00 excl. BTW worden GRATIS achter de eerste deur op de begane grond afgeleverd.

Er worden voor orders onder de €385,00 binnen Nederland €0,00, België €9,50 en Duitsland €39,00 afleverkosten doorberekend.            

Bij verhuurorders beneden €350,00 berekenen wij eenmalig een bedrag van €70,00 aan kosten door.
Deze kosten omvatten het leveren/in,-uithuizen alsmede het retour halen van het gehuurde meubilair.

 

Opslag:                       

Indien de goederen niet op de overeengekomen leverdag kunnen worden afgeleverd, zullen de kosten van opslag, €25,00 per pallet per maand worden doorberekend. Verzekeringskosten worden apart in rekening gebracht.


Verpakking:
De verpakking van het door de verkoper gemonteerde meubilair zal zonder bijkomende kosten worden gevoerd en hergebruikt worden. Mmax geeft dozen een 2de leven, als ze nog goed zijn hergebruiken wij het verpakkingsmateriaal. Dit is goed voor het milieu en voor u. Wij besparen op verpakkingsmateriaal, waardoor het voordeliger wordt voor u!


Reparatie en onderhoud:
Voor reparatie en onderhoud wordt een uurtarief voor monteurs berekend. Voor onderhoud wordt bedrag van € 52,00 per uur/ monteur in rekening gebracht. Voorrijkosten bedragen €85,00 per opdracht.

 

Interne verhuizing:            
Het inhuren van monteurs is mogelijk op basis van een uurtarief van €52,00. Voorrijkosten bedragen €85,00 per opdracht. Indien er geen toegang gegeven wordt door de klant of derden aan onze monteurs in de ruimte waar de werkzaamheden verricht moeten worden en/of er ontstaan wachturen, worden alle kosten doorberekend aan de klant. De klant moet indien noodzakelijk, duidelijk en vooraf (minimaal 14 dagen voor de werkzaamheden) aan te geven welke papieren of certificaten er nodig zijn. Mmax huurt monteurs in bij leveranciers en vaste montagebedrijven. Als Mmax of partijen die voor Mmax werken niet aan de door de klant gestelde eisen kan voldoen heeft Mmax het recht de order kostenloos te annuleren.

 

Spaceplanning:
De kosten voor spaceplanning zijn bij opdracht gratis voor de eerste lay-out, inclusief 1 wijziging. Daarna bedraagt het uurtarief €78,00.

 

Garantie voorwaarden:
Wij leveren onder de garantievoorwaarden van onze toeleveranciers. De leveringsvoorwaarden voor de producten die u bij ons bestelt, zijn op aanvraag verkrijgbaar bij
www.Mmax.nl. Stuur een e-mail naar info@Mmax.nl. Wij proberen de defecten artikelen binnen 1 werkweek te repareren of te vervangen.

 

Aansprakelijkheid:            

Op levering van verkoper geldt een maximale WA van €1.250.000,00 euro per ongeval.

 

Annuleringen:            
Slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van verkoper kan de wederpartij tot annulering van een order komen, dan wel tot terugzending van geleverde zaken. Door Mmax speciaal bestelde producten bij onze leverancier kunnen niet worden gerouteerd.

 

Retour en teruggavenbeleid:            
Mmax stelt gratis proefmeubilair beschikbaar of de mogelijkheid om in showrooms van fabrikanten de aangeboden artikelen te bezichtingen of te proberen. Alle aangeboden producten worden op bestelling voor u gefabriceerd en Mmax kan door deze reden de speciaal bestelde/ geproduceerde producten niet retourneren. Mmax levert niet aan particulieren.

 

Proefmodellen:

Als u het meubilair wil zien of proberen, neem dan contact met ons op voor een afspraak bij één van onze leveranciers of wij brengen in geval van stoelen een GRATIS proefstoel (proefmodellen alleen voor bedrijven), het is niet mogelijk om zonder afspraak bij onze leveranciers langs te gaan. info@Mmax.nl (Email) of bel 0031 (0) 294-285215.

 

AVG: Mmax gebruikt uw gegevens voor het uitleveren, factureren van uw bestelling. Daarnaast sturen wij u een maandelijks een digitale nieuwsbrief. (Bij iedere nieuwsbrief is het mogelijk om uit te schrijven). Wij laten sommige artikelen rechtstreeks door onze leverancier bij u afleveren, hiervoor geven wij uw naam, adres en telefoongegevens door. Wij geven uw gegevens niet door aan andere voor marketing activiteiten. Onze website werkt met Cookies (Cookies onthouden IP adressen in combinatie met gegevens zoals waar na is gekeken/ uw winkelwagen/ ingevoerde gegevens zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren) deze gevens worden na 26 maanden automatisch verwijderd door Google.

 

Heeft u vragen stuur een Email of bel naar 0(031)294-285215.